Contact us

No.1 Sunshine Avenue, Jiang Xia District, Wuhan, Hubei, China

E-mail:wb@wtu.edu.cn

Zip code: 430200


Partnership Agreement(Project Manager, Xin Zhe)

Tel: (86)-27-59367541

Fax: (86)-27-59367541


Student Program  (Project Manager, Liu Yi)

Tel: (86)-27-59367542